Regulamin szkoleń

 

Przepisy ogólne

 

 1. Nabór na kurs przeprowadzony jest poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego na adres szkolenia@proprio.pl

 2. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje przysłanie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty zaliczkowej lub pełnej kwoty za kurs z godnie, z podanym terminem pod konkretnym kursem. W przypadku zgłoszenia się większej ilości uczestinków niż przewidzianych jest miejsc, zgłaszający się zostanie umieszczony na liście rezerwowej.

 3. Materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich.

 

Opłaty

 1. Wpłatę zaliczki należy uiścić w ciągu 10 dni od przesłania zgłoszenia. Brak wniesienia opłaty w powyższym terminie skutkuje domniemaniem rezygnacji z kursu i anulowaniem zgłoszenia.

 2. Pozostałą część opłaty za kurs należy uiścić na konto organizatora nie później jak 3 tygodnie przed rozpoczęciem kursu, w przeciwnym wypadku zgłaszający się zostaje skreślony z listy kursantów.

 3. W przypadku przysłania zgłoszenia na kurs w czasie krótszym niż 4 tygodnie i na 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu należy dokonać pełnej opłaty za kurs.

 

Rezygnacja z kursu

 1. W przypadku rezygnacji z kursu na czas 3 tygodni przed rozpoczęciem kursu organozator zwraca zaliczkę i/lub pełną kwotę za kurs.

 2. W przypadku rezygnacji z kursu w terminie 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem organizator nie zwraca zaliczki ( pokrycie kosztów organizacyjnych).

 3. W przypadku rezygnacji z kursu w terminie poniżej 2 tygodni od rozpoczęcia kursu organizator pobiera 50% wartości szkolenia. Koszty związane z umowami osób prowadzących.
 4. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników organizator ma prawo do odwołania kursu tym samym kwoty wpłacone na kurs zostaną zwrócone lub przeznaczone na pokrycie innego kursu, jeśli wpłacający wyrazi na to swoją wolę.

 5. Wpłaty należy wpłacać na konto nr konta na pw w tytule temat szkolenia imię i nazwisko 

 

 

Uczestnik kursu Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgłoszenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

 

Facebook